Heino - Twentseweg, Slikkebaard

Lengte 5 km


De wandeling start bij het rustpunt en atelier van Agnes Neimeijer: Klavertje 4 en voert langs oude boerderijen, houtsingels, bospaadjes en weidelanden. De wandeling gaat over het Ansepad. Bij de ruilverkaveling is dit natuurpad aangelegd. Je vind hier een paddenpoel en een nastkast voor een steenuil. Er leven ook Dassen in dit gebied te herkennen aan de omgewoelde grond en de aanwezige Dassenburcht. De Twentseweg is hoger gelegen en is een oude handelsweg van Twente naar Zwolle die gebruikt werd om textiel en landbouwproducten te vervoeren. In het atelier Klavertje Vier zijn aquarellen van Agnes Neimeijer te zien en is zelfgemaakte jam te koop. (open vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00)
Het Ansepad. Agnes Neimeijer legt uit. In de wilg is een nestkast van de steenuil te vinden.
Langs smalle paadjes naar de blokhut in het hoger gelegen bos.
De Gelderse roos. Deze bes vinden de vogels niet lekker en blijft dus lang hangen in de winter.
De weidelanden met vergezichten